Vigtig Information & Regelsæt

Detaljerne for NJSK Fladfiskekonkurrence 2016 herunder dato, rampe, sikkerhed, forplejning, overnatning, regler m.m. kan læses her.

DATO:
Lørdag den 1. oktober fra kl. 08.00 til kl. 17.00 – i alt 9 timers fisketid, hvis alle timer udnyttes.

Arrangementet vil kun blive afholdt i forsvarligt vejr. Skulle arrangementet blive aflyst, vil det ske via oplag på NJSK Facebookside og hjemmeside 48 timer inden start samt via mail til skipper. Vi forbeholder os dog retten til at aflyse på selve dagen, såfremt vejret pludselig skifter.

UDGANGSHAVN:
Rønnerhavnen Frederikshavn.

DELTAGERGEBYR & TILMELDING:
NJSK Fladfiskekonkurrence er en Team konkurrence, og koster kr. 50,00 pr. person der er i teamet/båden – tilmelding skal ske via tilmeldingssiden her.

Skulle arrangementet blive aflyst grundet dårligt vejr ol., vil det fulde deltagergebyr blive tilbagebetalt til skipper. Melder man afbud efter indbetalingen er foretaget, vil deltagergebyret IKKE blive tilbagebetalt!

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er søndag den 25. september kl. 22.00.

NJSK STÆVNEKONTOR:
NJSK Fladfiskekonkurrence har stævnekontor ved klubhuset i Rønnerhavnen – 25 meter fra rampen. Registrering ved ankomst m.m. foregår ved stævnekontoret.

RAMPEN:
Rampen koster kr. 30,00 pr. båd for isætning og optagning (normalpris kr. 70,00) og skal betales ved tilmelding, med mindre man selv har rampekort ol. til Rønnerhavnen.

GOD SKIK VED RAMPEN OG PARKERING:

Isætning:

 • Gør båden klar til søsætning væk fra rampen, så når det er din tur, så er den lige til at smide i
 • Ophold dig så kort tid på rampen som muligt, der er mange både der skal i vandet
 • Når båden er i vandet, så fortøjer den så langt væk fra rampen som muligt
 • Kør bil og bådtrailer væk så hurtig som muligt, så andre kan komme til
 • Parkering skal ske på de anviste områder på havnen
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

Optagning:

 • Lad dem der kommer langvejs fra benytte rampen først
 • Når du lægger til ved rampen så træk båden op hurtigst mulig, når det er din tur
 • Rig båden af væk fra rampen
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

OVERNATNING OG BÅDPLADS I HAVNEN:
NJSK har lavet en aftale med Johannes fra Rønnerhavnen vedr. overnatning etc. – aftalen er som følgende:

 • Overnatning/bådplads i havnen pr. døgn kr. 75,00
 • Strøm kr. 2,50 pr. kwh
 • Varmt bad kr. 5,00

Afregning for overnatning skal ske ved stævnekontoret på dagen – strøm og bad betales i automaten på Rønnerhavnen.

FORPLEJNING:

 • Fredag tænder vi grillen kl. 18.00, hvor medbragt mad kan grilles
 • Lørdag fra kl. 16.00-18.00 vil NJSK´s berømte pølsemand være på havnen
 • Der forefindes supermarked, kiosk, restaurant osv. i nærheden af havnen
 • Der kan købes øl, sodavand og kaffe i stævnekontoret åbningstider til fornuftige NJSK-priser

KØB AF SANDORME:
Der kan købes sandorme eller børsteorme lørdag morgen (afhængig af om der kan graves sandorme grundet vejret). Sandorme koster kr. 2,00 pr. stk. og børsteorme kr. 3,00 pr. stk. – de skal forudbestilles ved tilmelding og afregnes på dagen med kontanter eller MobilePay.

SIKKERHED:

 • Færden i havneområdet samt sejladsen i havn og på havet sker på eget ansvar – dvs. NJSK fralægger sig ethvert ansvar for tilskadekomst af personer samt materielle ting o.l. af enhver art under hele arrangementet
 • Alle danske sikkerheds-, søfartsregler og krav skal overholdes samt gyldigt fisketegn skal medbringes
 • Det er til enhver tid skipperens fulde ansvar at sikre, at båden er i en sømands mæssig forsvarlig tilstand
 • Desuden kræver vi – selv om det ikke er lovpligtig – at der som min. er 1 stk. nødraket i farven rød og 1 stk. håndblus i farven rød ombord på båden. Vi anbefaler dog, at man har 2 stk. nødraketter i farven rød samt 2 stk. nødblus i farven rød med ombord
 • Vi anbefaler desuden, at der forefindes en pulverslukker samt min. en håndholdt VHF-radio og/eller mobiltelefon på båden
 • Er sikkerhedsbrikken ikke på tavlen kl. 17.00 lørdag, vil bådens skipper blive kontaktet pr. telefon og VHF kl. 17.05, med mindre denne har tilkendegivet, at båden er forsinket eller bliver på havet, opnås der ikke kontakt, vil redningstjenesten blive kontaktet øjeblikkeligt og overtage derfra
 • Husk vi skal passe på hinanden og hjælpe hinanden på havet, hvis det skulle blive nødvendigt

REGELSÆT:

 • Alle tilmeldte både skal have synligt startnummer på styr- og bagbord udvendig side – startnummer udleveres ved indtjekning
 • NJSK Fladfiskekonkurrence er en Team konkurrence
 • Fiskeriet skal foregå fra båd
 • Fiskeriet skal foregå med fiskestang
 • Det er fuldstændig valgfrit hvilke forfang, agn osv. man bruger, og hvor mange stænger man har i brug
 • Der må ikke fiskes i en radius af 100 meter fra garn
 • Alle former for hybridfisk indvejes som skrubber
 • Ved tvivl er det personen der står for ansvaret ved indvejningen der afgør art, vægt og om fisken er renset tilstrækkeligt
 • Alle fisk skal være fanget på sportslig vis og være kroget foran gællerne
 • Alle fisk skal indvejes renset, men hovede, gæller samt rognsække må blive siddende
 • I tilfælde af samme vægt på 2 fisk er det den korteste fisk der vinder
 • Der kan kun indvejes 1 fisk pr. art pr. team
 • Skulle man have 2 eller flere præmiefisk, så må man vælge, hvilken kategori man vil vinde i, da man kun kan vinde en præmie pr. team
 • Hvis der er en fiskeart der ikke bliver vundet, så overgår præmien som 3. præmie i følgende rækkefølge: 3. største Rødspætte, 3. største Ising, 3. største Skrubbe og 3. største Pighvar blandt de teams der ikke har vundet en præmie
 • Der må ikke renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller andet sted
 • Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at kunne vinde en præmie
 • Der er obligatorisk skippermøde ved stævnekontoret lørdag kl. 07.00 med vejrforhold, praktisk information m.m.
 • Der skal til enhver tid viges for færger – de må på ingen måde generes af NJSK Fladfiskekonkurrence
 • Konkurrencen slutter lørdag den 1. oktober kl. 17.00, hvor alle både skal være i havn og have afleveret sikkerhedsbrikken på tavlen ved stævnekontoret – overskrides tidspunktet er båden/teamet diskvalificeret
 • Ønsker du at blive på havet efter kl. 17.00 lørdag, hvor konkurrencen slutter og dermed udgå af konkurrencen, skal dette meddeles til Thomas Kolmorgen på tlf. 4091 5502 eller Sune Andersen på tlf. 2970 2587. Er der ingen dækning så kontakt nærmeste båd via VHF, som kan give beskeden videre

ØVRIG RELEVANT INFORMATION:

 • Alle hjælpere til NJSK Fladfiskekonkurrence bærer en gul vest, så ved du altid hvem du kan kontakte ved spørgsmål m.m.
 • Hjælp med at holde orden på havneområdet, brug venligst de opstillede skraldespande og ryd altid op efter dig selv!
 • Bliver båden forsinket med aflevering af sikkerhedsbrikken lørdag kl. 17.00, og undlader at underrette arrangøren, og skulle dette resulterer i en redningsaktion, vil en evt. betalingen for redningsaktionen blive pålagt båden’s skipper
 • Dommerkomiteen/tovholdere fra NJSK består af Thomas Kolmorgen og Sune Andersen, og har til enhver tid det afgørende ord under NJSK Fladfiskekonkurrence ved tvivlsspørgsmål o.l.
 • For en samlet oversigt over dagene og tider se venligst programmet

Skulle der være spørgsmål o.l. til ovenstående før, under eller efter arrangementet, så skriv venligst til NJSK-mailen eller kontakt Thomas Kolmorgen på tlf. 4091 5502 eller Sune Andersen på tlf. 2970 2587.

Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag, med en masse fiskeri, råhygge og lystfiskerhistorier!

På vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Thomas Kolmorgen og Sune Andersen