Information om Speedbådskørekort

NJSK [Nordjysk Småbådsklub] har indgået et samarbejde med Apiron i Aalborg omkring erhvervelse af Speedbådskørekort.

Apiron startede i 2006 og tilbyder bl.a. Teambuilding, Events og Speedbådskørekort. Apiron drives idag af David og Jesper, som begge har haft en professionel baggrund i hæren samt de har begge diverse uddannelser og kurser indenfor det maritime miljø.

SPEEDBÅDSKØREKORT MED BESTÅELSESGARANTI:
Enhver, der er fyldt 16 år, må ifølge loven erhverve et speedbådskørekort. Apiron giver beståelsesgaranti! Såfremt en elev ikke består prøven, gives gratis undervisning indtil eleven består. Der skal kun betales nyt prøvegebyr såfremt eleven ikke består. Når du har bestået speedbådsprøven, har du ret til at føre et motordrevet skib indtil 15 meters længde. Du har samtidig bestået den praktiske del af duelighedsbeviset. Er du i tvivl om der kræves speedbådskørekort til din båd, så kan du følge linket her og finde svaret!

HVAD LÆRER DU PÅ KURSET?
Du lærer bl.a. om:

  • Søvejsregler/vigeregler
  • Kompasafmærkninger
  • Fortøjninger, knob, stik og nødudstyr
  • Styring og manøvrering
  • Havnemanøvre samt sejlads med høj fart, mand over bord og pejlinger
  • Forebyggelse og nedkæmpning af brand
  • Søsikkerhed
  • Anvendelse af anker

DATO OG TID:
Hold 1 max 6 personer – teori, sejlads og prøve lørdag den 24. september fra kl. 09.00-18.00 (holdet er fuld booket!)
Hold 2 max 6 personer – teori, sejlads og prøve søndag den 25. september fra kl. 09.00-18.00.

STED:
Skudehavnsvej 30, 9000 Aalborg.

PRIS:
Prisen er kr. 995,00 pr. person inkl. alle materialer – beløbet opkræves af Apiron. Derudover vil der være et prøvegebyr på kr. 350,00 til Søfartsstyrelsen som opkræves på dagen. Man er først officielt tilmeldt, når indbetaling er foretaget til Apiron.

FORPLEJNING:
Der vil være gratis rundstykker og kaffe om morgenen. Medbring madpakke og drikkevarer til resten af dagen.

PRØVE:
Dagen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, hvor der vil være en censor fra Søfartsstyrelsen til stede. Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer kan læses her.

VIGTIG INFORMATION:
Du skal medbringe din egen redningsvest til dagen. Apiron er berettiget til at udsætte kurset, såfremt vejrforholdene ikke tillader sejlads i speedbåd. Kurset vil kun blive gennemført ved min. 4 deltagere pr. hold. Der er i første omgang 6 pladser lørdag og 6 pladser søndag – efter “først til mølle princippet”! Skulle der kommer flere tilmeldinger end de 12 pladser, vil man blive tilbudt en plads en anden dag til samme pris.

TILMELDING:
Tilmelding skal ske på NJSK’s hjemmeside under “Speedbådskørekort” eller ved at følge linket her. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 20. september til begge dage.

KONTAKT TIL APIRON:
Skulle du have spørgsmål ol. til speedbådskørekortet eller kurset, så er du mere end velkommen til at kontakte Jesper Høyer Jensen fra Apiron på tlf. 27840083 eller e-mail: jesper@apiron.dk

På vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Thomas Kolmorgen tlf. 4091 5502 og Sune Andersen tlf. 2970 2587

E-mail: njsk@njsk.dk
NJSK hjemmeside: http://www.njsk.dk
NJSK Facebookside: https://www.facebook.com/groups/njsk.dk

Apiron