Bådforsikring

[NJSK] Nordjysk Småbådsklub er optaget som medlem af Danmarks Fritidssejler Union (DFU).

Klubmedlemsskabet af DFU betyder, at medlemmer af NJSK´s Facebookgruppe opnår rabat på et personligt medlemskab. Medlemsskab af NJSK´s Facebookgruppe er GRATIS – indmeldelse kan ske her.

Prisen for et personligt medlemskab af DFU for 2018 er kr. 240,00 og omfatter:

 • Fuldt medlemskab af DFU
 • DFU’s kollektive ansvarsforsikring
 • Medlemsbladet Fritidssejleren

Ønsker man ansvarsforsikring på mere end en båd, så koster efterfølgende båd kr. 175,00 pr. år.

DFU’S KOLLEKTIVE ANSVARSFORSIKRINGEN:

Ansvarsforsikringen dækker evt. erstatningsansvar, du måtte pådrage dig i egenskab af ejer eller bruger af båden.

BEMÆRK: Jeg har fået bekræftet af Yacht Pool, at DFU’s ansvarsforsikring gælder efter den nye lov der trådte i kraft pr. 15. maj 2018: Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer.

DFU’s ansvarsforsikringen dækker op til sølovens ansvarsbegrænsnings beløb på ca. 27 mio. kr. ved personskade og ca. 13,5 mio. kr. ved tingsskade! Forsikringsbegivenhed på personskade og tingskade samt policen vil blive opdateret, så snart jeg har de nye data fra DFU.

Ansvarsforsikringen dækker bl.a.:

 • Sejlads hele året
 • Henliggen i A-havn er tilladt året rundt
 • Henliggen på land eller på aflåst bådtrailer er dækket hele året
 • Forsikringen dækker forsikringstager og enhver, der med forsikringstagers billigelse uden vederlag benytter fartøjet
 • Ansvarsforsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. 20 millioner ved personskade (ca. kr. 27 mio. hvis du er underlagt den nye lov)
 • Ansvarsforsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. 10 millioner ved tingskade (ca. kr. 13,5 mio. hvis du er underlagt den nye lov)
 • Ingen selvrisiko ved ansvarsskade

Læs den fulde DFU ansvarspolice for lystfartøjer 2018.

Hvad siger loven? Læs lovgivningen her.

Læs information fra Søfartsstyrelsen her.

Kontakt venligst sekretariatet for mere information og indmeldelse – oplys NJSK klubnummer: 708 ved henvendelse. Du kan også indmelde dig online her – gør du det, så skriv 708 i feltet “DFU klubnr.” – medlemsnummer i hjemmeklubben skal ikke udfyldes.

KASKOFORSIKRING:

DFU har også et samarbejde med YACHT POOL – INTERNATIONAL om fordelagtige kaskoforsikringer med DFU rabat!

Kaskoforsikringen dækker bl.a.:

 • Sejlads hele året
 • Indbygget ulykkesforsikring uden merpræmie på kr. 760.000,00 ved 100% méngrad
 • Dækning af méngrad fra 5%
 • Dødsfaldsdækning på kr. 380.000,00
 • Indbygget retshjælpsforsikring uden merpræmie på max kr. 75.000,00 ved hver forsikringsbegivenhed
 • Personlige effekter dækkes med 10% af forsikringssummen, dog max. kr. 10.000,00
 • Selvrisikoen: Her overføres anciennitet fra andet selskab
 • Skadefri sejlads i 3 år medfører at der ikke er selvrisiko ved første skade
 • Der er ingen præmiestigning ved skade
 • Ingen alderstillæg på glasfiberbåde
 • Præmie nedsættelse ved: vagtordning, tyverialarm, duelighedsbevis, klubmedlemsskab, søhøjland
 • Båden er dækket hele året på land på aflåst trailer
 • Bliver båden på land en sommer, nedsættes præmien med 50%
 • Ved salg af båden er der 14 dages overgangsdækning

Læs de fulde forsikringsbetingelser fra Yacht-Pool.

Ønsker du at indhente tilbud på kaskoforsikring igennem DFU, så kontakt venligst sekretariatet for at indhente tilbud.

Danmarks Fritidssejler Union
Formand & Sekretariat
Tlf.: 70229195
E-mail: dfu@dk-dfu.dk
DFU hjemmeside: http://www.dk-dfu.dk
DFU Facebookside: https://tinyurl.com/hte8r9f

På vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Sune Andersen tlf. 2970 2587
E-mail: njsk@njsk.dk

NJSK Hjemmeside
NJSK Facebookside
NJSK Køb, Salg og Auktion
NJSK YouTube Kanal